fbpx

Bedrijfsopstelling

So keep your balance!

Krijg inzicht in patronen en blokkades in uw onderneming.

Jozef Dresselaers Nancy Cools bw

Deelnemers aan deze training zijn nieuwsgierig en staan open voor nieuwe ervaringen binnen hun bedrijf.

Zij geven ruimte aan hun intuïtief vermogen en problematische menselijke vraagstukken.

De intentie is inzicht te krijgen in het systeem van de organisatie, het team waarin zij werken en hun eigen rol daarin.

Met hernieuwde aanpak kunnen zij in de praktijk weer aan de slag en kent iedereen zijn plaats.

Tijdens de methodiek van een bedrijfsopstelling besteden wij de tijd aan het opstellen van de organisatie en hoe deze organisatie zich veruiterlijkt.

We gaan na hoe de opstelling een licht werpt op de hoofdrolspeler en anderen.

U ontvangt de gelegenheid voorrang te geven aan uw eigen vraagstuk door een persoonlijke opstelling binnen de onderneming. U kan ook de rol spelen van een representant.

Onverwachte inzichten en leermomenten zijn er gegarandeerd voor alle deelnemers.

We gaan respectvol en vertrouwelijk om met elkaar en met de thema’s die aan de orde komen.