fbpx

Lego Serious Play

LEGO SERIOUS PLAY

Creatief vergaderen met LEGO-blokken.

Elke organisatie, elk team wordt vroeg of laat geconfronteerd met uitdagingen waar rond gecommuniceerd en nagedacht moet worden.

LEGO® SERIOUS PLAY® reikt een methode aan om op een creatieve manier alle medewerkers te betrekken in het vinden van antwoorden en een nieuw evenwicht. Dit alles met de bekende LEGO-blokjes! 

LEGO SERIOUS PLAY is een gefaciliteerde denk- , communicatie- en probleemoplossende methode voor organisaties, teams en individuen. De methodologie is werkzaam voor reële situaties en/of complexe onderwerpen die een andere manier van denken vragen.

De LEGO SERIOUS PLAY-methode maakt veel gebruik van metaforen. Dat maakt het mogelijk ook abstracte procesvragen te behandelen. Juist in het vertalen van een abstracte vraag naar een concreet, tastbaar model zit de kracht van de methode!

De methode is zeer participatief met een gelijke inbreng van alle deelnemers. Op die manier wordt vermeden dat het steeds dezelfde mensen zijn die het voortouw nemen en het woord voeren. Iedereen wordt op een speels manier betrokken en gestimuleerd om hun volledige potentieel te ontwikkelen.

Een krachtige, effectieve en ook nog eens leuke methode, dat is LEGO SERIOUS PLAY!

Contacteer SO

<- Back to Events met een beetje meer